Aardalens Venner © 2007          Bankkonto 3790 13 23209 

Referat årsmøte 2018


Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 

 

 

  Album

Desse har bidrege med bilete:

  • Per Berge
  • Jorunn Liland
  • Bård Fløde
  • Kåre Aardal

Alle album opnast i nytt vindauge (evt. fane).
Klikk F11 så ser du bileta betre!
Klikk F11 igjen og lukk vindauget (evt. fana) når du er ferdig.

 


Før 1960

1960-talet

Etter 1960, ikkje tidfesta

1970-talet

2005

2006

2007

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.