Aardalens Venner © 2007          Bankkonto 3790 13 23209 

Referat årsmøte 2018


Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 


Garden Aardal ligg på sørvestsida av Stadhalvøya


Detaljkart over Aardalen og kulturområda omkring

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.