Tilbake

 

Styremøte nr 5/09 halde i Hammersvik fredag 11. desember 2009 kl. 17.30 – 19.15.

 

Frammøte: Jan Hammersvik, Kaare Aardal og Terje Hovden.

 

Møte for å utarbeide framlegg til samarbeidsavtale mellom Aardalens Venner og Fylkesmann i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga.

 

Fylgjande plan for aktivitetar vart sett opp:

 

Tiltaksliste for arbeid Årdalen (Rydjejorda) 2010

 

 

Tiltak

Arbeid / kostnad

Dagsv.

A

Brenning og rydding til våren

ú   punktbrenning av dødgras

ú   områdebrenning av einstape

ú   områdebrenning av røsslyng

Februar – mars

2 dagsverk for 5 mann

10

B

Opprydning av elveløp

Til våren

2 dagsverk for 5 mann

10

C

Opprydning ved våningshus (fullføre)

5 dagar for 3 mann

15

D

Rydding i geitefjøs

3 dagar for 4 mann

12

E

Faglig utgreiing og prioritering av arbeid på våningshus og kårhus (fylkeskommunen).

Fylkesmannen bør vere med på synfaring i Årdalen og på Rydjejorda

Kr 25.000,-

 

F

Fornye tak på småfefjøs på Rydjejorda

4 dagar for 4 mann

16

G

Innkjøp av elektrisk gjerde for å byrje slått på mindre areal (mellom geitefjøs og våningshus, og der røsslyng og einstape er brent)

Solcelle + gjerde kr 10. – 15.000,-

 

H

Gjere avtale om beiting.

Sette opp gjerde (sjå pkt. over)

1 dag 3 personar

3

 

Totalt

Kr 40.000,-

66

 

 

11.12.2009

th