Budsjett for Aardalens Venner 2008

 

 

Post

Inntekter

Utgifter

 

Forventa inntekter 2008

 

 

 

 

Medlemskontingentar – ca. 80 medlemmar

kr

8.000,-

 

 

Kulturmidlar Selje kommune

kr

25.000,-

 

 

Nye SMIL-midlar Selje kommune

kr

65.000,-

 

 

Gåver almennyttige føremål

kr

20.000,-

 

 

Støtte Stad landskap

kr

10.000,-

 

 

Tilskot fylkeskommunen

kr

50.000,-

 

 

Norsk Kulturminnefond

kr

200.000,-

 

 

Dugnadsarbeid – 800 t

kr

160.000,-

 

 

 

 

 

 

 

Planlagde investeringar / utgifter

 

 

 

 

Helikoptertransport byggematerialer / takstein etc.

 

 

kr

28.000,-

Byggematerialer

 

 

kr

92.150,-

Arbeidspengar (tak, vindauge, kledning etc.)

 

 

kr

300.000,-

Sikring av ladebygning Flister[1]

 

 

kr

100.000,-

Innkjøp av div. reiskapar

 

 

kr

10.000,-

 

kr

538.000,-

kr

530.150,-

 

 

Selje, 8. mars 2008[1] Aardalens Venner får overta vederlagsfritt ei driftsbygning i Flister. Denne er i storleik, byggemåte og alder (1890-åra) lik driftsbygning som stod i Aardalen, og kan plasserast på eksisterande grunnmur i Aardalen. Driftsbygninga er tenkt brukt til kulturhus / samlingslokale.