Resultatregnskap 2007

 

Regnskapsperiode:  1.1. – 31.12. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debet

Kredit

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter:

 

 

 

 

 

Medlemskontingent

 

6 900,00

 

 

 

Kulturmidlar Selje Kommune

 

5 000,00

 

 

 

Gåve almennyttige føremål - SparebankenVest

 

10 000,00

 

 

 

Tilskot områdetiltak – overført frå Stad Landskap

 

15 000,00

 

 

 

Tilskot restaurering – Sogn og Fjordane Fylkeskommune

 

50 000,00

 

 

 

Renteinntekter

 

173,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter:

 

 

 

 

 

Domene / webleige

 

 

320,00

 

 

Kopieringsutgifter

 

 

212,50

 

 

Kjøp av straumaggregat

 

 

1 295,00

 

 

Kjøp av låssystem for bygningane i Årdalen

 

 

10 678,14

 

 

Innkjøp materialer til torvhus Årdalsstøylen

 

 

1 842,86

 

 

Innkjøp av materialer til våningshus Årdalen

 

 

19 109,00

 

 

Bankgebyr

 

 

15,00

 

 

Sum transaksjoner 2007

 

87 073,00

33 472,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Differanse inntekter – utgifter i regnskapet

 

 53 600,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. 31.12.-06

Pr. 31.12.-07

 

 

Beholdning brukskonto 3790 13 23209

 

6 760,50

60 361,00

 

 

Behaldning tilskotskonto 3790 13 97784

0,00

0,00

 

 

Auke i behaldning 2006

53 600,50

 

 

 

 

 

60 361,00

60 361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selje, 07.01.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Hovden (sign.)

 

 

 

 

 

kasserer