Tilbake

AARDALENS  VENNER

                             INNKALLING  TIL

                   ÅRSMØTE

                                        SØNDAG, 22. FEB. 2009

                         KL.  18.00,  SELJE HOTEL

Sakliste:

01.  Godkjenning av innkalling

02.  Val av ordstyrar og referent

03.  Årsmelding (pdf)

04.  Rekneskap (pdf)

05.  Budsjett, kontingent, arbeidsprogram

06.  Innkomne saker

07.  Val av styre

08.  Val av revisor

09.  Val av valnemnd

10.  Eventuelt

Ta gjerne med tankar og gode idear for aktivitet i laget.

Vel møtt !

Styret