Tilbake

AARDALENS  VENNER

                          

 

                             INNKALLING  TIL

 

                   ÅRSMØTE

 

 

 

 

                                        SØNDAG, 28. MARS. 2010

                          KL.  18.00,  SELJE HOTEL

 

 

Sakliste:

 

01.  Godkjenning av innkalling

02.  Val av ordstyrar og referent

03.  Årsmelding

04.  Rekneskap

05.  Budsjett, kontingent, arbeidsprogram

06.  Innkomne saker

07.  Val av styre

08.  Val av revisor

09.  Val av valnemnd

10.  Eventuelt

 

Ta gjerne med tankar og gode idear for aktivitet i laget.

 

Vel møtt !

Styret