Tilbake

5000 kroner frå Sparebanken Vest

I skriv dagsett 7.8.2008 har Aardalens Venner fått kr 5.000,- i stønad frå Sparebanken Vest til restaurering m.v. av bygningane i Årdalen.

Aardalens Venner takkar for tilskotet!