Aardalens Venner © 2007          Bankkonto 3790 13 23209 

Referat årsmøte 2018


Framside ---- Organisasjon ---- Dokumentasjon ---- Tiltak ---- Vegetasjon ---- Kart ---- Bilete
 


Planter i Aardal og omegn

Bleikstarr Blåknapp
Blåklokke Einstape
Engfiol Enghumleblomst
Engkarse Engsoleie
Fagerperikum Fjellmarikåpe
Jonsokkoll Jordnøtt
Knappsiv Kusymre
Kystbergknapp Kystgrisøyre
Lyssiv Skogstorkenebb
Småsmelle Stankstorkenebb
Storblåfjør Strandnellik
Tepperot Tveskjeggveronika
Vårkål Vårmarihånd
Ramsløk Gjeldkarve
Hanekam Nattfiol
       

 

 


Kusymre (primula vulgaris)

I dei solrike bakkane ved Årdal
kjem kusymra tidleg om våren.